„Eucharystia dziełem nie tylko celebransa”

Pozostało jeszcze kilka wolnych miejsc na rekolekcjach tematycznych „Eucharystia dziełem nie tylko celebransa” – 28-30 XI 2008 – Zaborówiec k/Leszna – .

Prowadzący: Ks. Maciej Krulak – moderator filii poznańskiej oraz Joanna i Robert Słocińscy
Odpłatność:
osoba dorosła i młodzież powyżej 14 lat – 90zł.
skończone 3 lata do 14 lat – 60zł.
dzieci do lat 3 – 10zł.
Zgłoszenia:
Joanna i Robert Słocińscy – tel. 61 8185074;

Zapraszamy na rekolekcje rodziny, młodzież, dorosłych pragnących pogłębić, a może i odkryć tajemnicę Eucharystii.