16.03.2024 Rejonowy Wielkopostny Dzień Wspólnoty Rejonu Podolany, Strzeszyn, Złotniki

Rejonowy Wielkopostny Dzień Wspólnoty Domowego Kościoła naszego Rejonu: Podolany, Strzeszyn, Złotniki, odbył się 16 marca 2024. Tym razem gościliśmy w parafii pw. św. Joanny Beretta-Molla, w Złotnikach.

 

Spotkanie rozpoczęliśmy od Eucharystii, którą celebrował nasz moderator rejonowy ksiądz  Szczepan Łakomy. W porozumieniu z ks. proboszczem Jakubem Knychałą (gospodarzem miejsca) cała kolekta zebrana podczas wspólnotowej mszy św. (698 zł) została przeznaczona na fundusz rekolekcyjny jako wsparcie od naszego Rejonu dla małżeństw, którym finanse nie pozwalają na udział w rekolekcjach.

 

Po Eucharystii przeszliśmy na agapę do nowo wybudowanej sali parafialnej na agapę i część formacyjną. Jak się okazało, było to pierwsze spotkanie w tym miejscu – tym samym nasze rejonowe spotkanie małżeństw Domowego Kościoła zaingurowało funkcjonowanie  Centrum Duszpasterskiego u św. Joanny Beretta-Molla. Byliśmy pod dużym wrażeniem estetyki i funkcjonalności tego miejsca oraz jakości i staranności jego wykończenia.

 

Podczas agapy dołączył do nas wieloletni moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Poznańskiej ks. proboszcz Dariusz Piasecki. Ks. Dariusz wprowadził nas do części formacyjnej spotkania, wskazując co to znaczy, tak konkretnie,  być chrześcijaninem we współczesnym świecie.

Zainspirowani wystąpieniem ks. Dariusza, który podzielił się z nami m.in. swoim osobistym doświadczeniem trwania w Ruchu Światło-Życie, podzieliliśmy się na grupy, prowadząc dyskusję skoncentrowaną wokół czterech pytań:

  1. Jak we współczesnym świecie możemy naśladować naszego Pana i Nauczyciela jako Chrystusa – Sługę, realnie i konkretnie?
  2. Co nam w tym przeszkadza (egoizm? brak czasu – naprawdę?, brak pomysłu na to jak mogę służyć?), a co nam w tym pomaga?
  3. Czy w głębi serca, jestem przekonana/y, że naprawdę „posiadamy siebie w dawaniu siebie” – jakie jest moje doświadczenie osobiste? (jak rozumiem te słowa?)
  4. Czy traktuję moją troskę o rodzinę, pracę zawodową jako (nałożony na mnie) obowiązek czy jako służbę, do której powołał mnie Pan?

 

Punktem wyjścia do dyskusji były dwie myśli:

1) droga Domowego Kościoła prowadzi nas do dojrzałości chrześcijańskiej,

2) wg ks. F. Blachnickiego „istotnym elementem dojrzałości chrześcijańskiej jest poczucie odpowiedzialności za innych we wspólnocie. (…) Na każdym etapie chrześcijańskiego życia musi występować ten element: nie możemy wystarczyć tylko sobie, ale czujemy się odpowiedzialni (…). Jest to postawa diakonijna [służby]”

 

W dyskusji prowadzonej w kręgach pomocne były przesłane wcześniej materiały – rozdział  24 Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, oraz fragment homilii ks. Franciszka Blachnickiego, wygłoszonej w 30.06.1980 r. w Krościenku na Oazie Nowego Życia I st. pt.: „Chrystus – Sługa”.

 

Po podzieleniu się owocami pracy w grupach,  wróciliśmy do kościoła, aby adorować naszego Pana i Zbawiciela, obecnego w Najświętszym Sakramencie oraz – w ramach Namiotu Spotkania – rozważać Słowo Życia (Rz 6. 17-23), zastanawiając się  1) czy słowa Chrystusa: „wydajcie członki wasze na służbę sprawiedliwości” traktuję jako ogólne wezwanie, czy jako słowa skierowane do mnie osobiście? oraz 2) czy odkryłem moje charyzmaty, uzdolnienia jakimi mogę służyć? Czy je wykorzystuję?

 

Niech będzie błogosławiony Pan Bóg za dar wspólnego spotkania oraz posługę i świadectwo ks. Szczepana i naszego szczególnego gościa ks. Dariusza. Serdecznie dziękujemy księdzu proboszczowi Jakubowi Knychale za otwartość i gościnę. Dziękujemy wszystkim małżeństwom i osobom życzliwym Domowemu Kościołowi za przygotowanie Dnia Wspólnoty – w szczególności oprawy muzycznej, służby przy ołtarzu, opieki nad dziećmi, poczęstunku, przygotowaniu pomieszczeń oraz moderowaniu spotkań w kręgach.

Chwała Panu,

Halina i Tomasz

para rejonowa