12 maja 2019 r. Paschalny Dzień Wspólnoty DK Rejonu Poznań-Jezyce, Przeżmierowski

Zapraszamy na Paschalny Dzień Wspólnoty DK Rejonu Poznań- Jeżyce, Przeżmierowski
12 maja 2019 r. do parafii pw. św. Marcina i św. Wincentego Męczennika w Skórzewie.

Plan :

9.30 – spotykamy się w domu
parafialnym w Skórzewie, przekazujemy dzieci
pod opiekę diakonii wychowawczej. Po
przywitaniu przedstawiamy i w modlitwie
polecamy to spotkanie Panu.
10.00 konferencja wprowadzająca w temat Dnia
Wspólnoty, którą wygłosi ksiądz Jerzy
Bieńkowski, pallotyn.
10.40 – 11.40 spotkanie w kręgach.
11.45 – namiot spotkania:1Kor12,1-11
12.05- przygotowanie do eucharystii, rodzice
odbierają dzieci od diakonii.
12.30 – Eucharystia, po której krąg DK ze
Skórzewa na zakończenie formacji podstawowej
przyjmie Drogowskazy Nowego Człowieka.
 Ok 14.10 – Agapa czyli zupa, bułeczki i ciasto.

Beata i Maciej Bulińscy – para rejonowa