Ewangelizować w Duchu Świętym – relacja z Dnia Wspólnoty

Rejon Rataje Domowego Kościoła i Oaza Dorosłych spotkały się 5 czerwca 2016 r. na Dniu Wspólnoty w parafii Maryi Bogarodzicy na Żegrzu. Spotkanie rozpoczęło się dzieleniem się Ewangelią – tekstem Dz 4, 8-20. Potem uczestnicy Dnia Wspólnoty wysłuchali konferencji „Ewangelizować w Duchu Świętym”. Mogli usłyszeć m.in. o czterech powodach, dla których konieczna jest ewangelizacja, o tym co to znaczy być uczniem-misjonarzem oraz o pięciu warunkach ewangelizacji w Duchu Świętym. Dopełnieniem konferencji było spotkanie w grupach – rozmowa o tym, dlaczego trudno jest ewangelizować i co można zrobić, by podejmować ewangelizację.

Kolejnym punktem programu była modlitwa – czas dziękczynienia za cały rok pracy formacyjnej oraz modlitwy za tych, którzy pojadą latem na rekolekcje jako uczestnicy bądź posługujący.

Eucharystii odprawionej w gronie oazowym przewodniczył ks. Grzegorz Konieczny. Na zakończenie Mszy św. pary z dwóch kręgów, które zakończyły pilotaż złożyły deklarację włączenia się do Domowego Kościoła.

Dzień Wspólnoty zakończyła agapa.