Rekolekcje dla bezdzietnych małżeństw

Wiele małżeństw w Polsce cierpi z powodu bezdzietności. W ostatnim liście na Niedzielę Świętej Rodziny biskupi pisali:

„Jest w Polsce bardzo wiele małżeństw, które z niewypowiedzianą tęsknotą oczekują od lat na dziecko i proszą o nie Boga, jak o największy dar. Pamiętamy o Was w modlitwie. Zachowajcie pogodę ducha. Darzcie siebie jeszcze tkliwszą miłością. Chrońcie Wasze serca przed rozgoryczeniem i pretensjami do Boga. Nie traćcie nadziei. Wiele rodzin, które jeszcze niedawno były w Waszej sytuacji, dzisiaj już cieszą się dziećmi. Trzeba powiedzieć, że również Wasze oczekiwanie ma sens. Ono jest nie tylko ogromnie potrzebnym, ale też niepodważalnym świadectwem. Ze słowami można bowiem się spierać. Któż jednak odważy się zakwestionować Wasze życie szarpane tęsknotą za dzieckiem i jej niemalże podporządkowane”.

Centralna Diakonia Życia zaprasza na rekolekcje dla bezdzietnych małżeństw.
Odbędą się one w dniach 7-9 maja 2010 r. w Rościnnie k. Poznania.
Zgłoszenia na rekolekcje przyjmują: Danuta i Dariusz Stępniowie, tel. 71 314 22 06,

Agata i Krzysztof Jankowiakowie
odpowiedzialni za Centralną Diakonię Życia Ruchu Światło-Życie