Rekolekcje Domowego Kościoła

Przekazujemy informację o rekolekcjach formacyjnych Domowego Kościoła, które odbędą się wiosną i latem.

 

Oaza Rekolekcyjna Animatorów Ewangelizacji (ORAE)
30 IV-3 V 2009, Rościnno

Ks. Maciej Krulak; Urszula Pohl
Małgorzata i Marek Baranowscy, tel. 61 8224974;

 

REKOLEKCJE EWANGELIZACYJNE
11-14 VI 2009, Rościnno
Ks. Andrzej Godyń
Joanna i Robert Słocińscy, tel. 61 8185074;

 

Rekolekcje tematyczne: NASZE DARY – ZOBOWIĄZANIA  
11-14 VI 2009  Zaborówiec

Ks. Jan Mikulski
Irena i Henryk Maciejscy, tel. 61 8289283, kom. 508 383886;

REKOLEKCJE LETNIE

Oaza Rodzin I stopnia
15-31 VII 2009 Rościnno 

Ks. Piotr Mańczak
Elżbieta i Jerzy Wolscy, tel. (061) 8798307; kom. 602721084;

Oaza Rodzin I stopnia
1-17 VIII 2009  Kacwin
Ks. Rafał Pierzchała
Teresa i Roman Dolniakowie, tel. 061 8221247;


Oaza Rodzin
II stopnia  
20 VII-5 VIII 2009 Zaborówiec

Ks. Grzegorz Robaczyk
Danuta i Janusz Niedźwiedziowie, tel. 065 5204616;


Oaza Rodzin
III stopnia   
15-31 VII 2009   Stasikówka (koło Zakopanego)

Ks. Tomasz Opaliński,
Katarzyna i Paweł Maciejewscy; tel. 061 8610514; kom. 601 839304; lub


ORAR I stopnia 
18-23 VIII 2009  Rościnno

Ks. Robert Klemens C.Or
Alicja i Witold Szal, tel. 061 8105594; lub


ORAR II stopnia  
18-23 VIII 2009   Kowary

Ks. Jacek Zjawin
Maria i Ryszard Karolewscy, tel. 061 8473482; kom. 603 176981;


Odpłata za rekolekcje zostanie podana w późniejszym terminie przez pary prowadzące.

Zgłoszenia do 10 marca. Po tym terminie, jeżeli zostaną wolne miejsca na rekolekcjach, informacja na ich temat zostanie umieszczona na stronie ogólnopolskiej.

Istnieje możliwość wyjazdu także na rekolekcje organizowane przez inne diecezje – więcej informacji: www.dk.oaza.org.pl (przypominamy o konieczność zgłoszenia wyjazdu na rekolekcje organizowane przez inną diecezję u pary rejonowej i diecezjalnej).

W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI NALEŻY UCZESTNICZYĆ W REKOLEKCJACH FORMACYJNYCH, A DOPIERO POTEM W REKOLEKCJACH TEMATYCZNYCH.

Pozdrawiamy, prosząc o modlitwę w intencji rekolekcji, kapłanów, diakonii i uczestników.

Kasia i Paweł Maciejewscy