Rekolekcje Triduum Paschalnego 2020 r. w Otorowie – lista rezerwowa

Zapraszamy rodziny do wzięcia udziału w Rekolekcjach Triduum Paschalnego. 
Rozpoczęcie rekolekcji w Wielki Czwartek 9 kwietnia o godz. 17.00 zakwaterowanie od 16.00. Zakończenie w Niedzielę Zmartwychwstania śniadaniem wielkanocnym o 10.00.
Organizatorzy dla rodzin zapewniają diakonię wychowawczą.

Miejsce: Ośrodek Rekolekcyjny ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 1, 64-551 Otorowo
 tel.+48 602 721 084 , e-mail:

Zapisy na listę rezerwową.

Nazwisko *
Imię *
Imię współmałżonka
Wiek *
Wiek współmałżonka
Adres - ulica, nr domu, mieszkania *
Kod pocztowy *
Miejscowość *
Telefon *
E-mail *
Archidiecezja/diecezja *

Diecezja (spoza Polski)

Parafia zamieszkania *

Parafia (spoza Archidiecezji poznańskiej)
Przynależność do Domowego Kościoła
od roku
Archidiecezja/diecezja

Diecezja (spoza Polski)

Rejon

Rejon (spoza Archidiecezji Poznańskiej)

Krąg przy parafii

parafia kregu (inna)

Jeżeli należą Państwo do Domowego Kościoła poza Archidiecezją Poznańską prosimy podać imiona i nazwisko Pary Diecezjalnej oraz ich adres e-mail:
Formacja oazowa młodzieżowa *
taknie
Formacja oazowa młodzieżowa współmałżonka
taknie
Przynależność do KWC *
członekkandydatnie
Przynależność do KWC współmałżonka
członekkandydatnie
Przeżyte rekolekcje (rok i miejscowość uczestnictwa w rekolekcjach)
Aktualnie pełniona posługa w Domowym Kościele
Posługa na rekolekcjach
Dzieci uczestniczące w rekolekcjach:
1. Imię dziecka
Data urodzenia dziecka
2. Imię dziecka
Data urodzenia dziecka
3. Imię dziecka
Data urodzenia dziecka
4. Imię dziecka
Data urodzenia dziecka
5. Imię dziecka
Data urodzenia dziecka
6. Imię dziecka
Data urodzenia dziecka
7. Imię dziecka
Data urodzenia dziecka
8. Imię dziecka
Data urodzenia dziecka
9. Imię dziecka
Data urodzenia dziecka

* Wyrażamy zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu przez Ruch Światło-Życie Archidiecezji Poznańskiej w celach rekolekcyjnych (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

* pole wymagane