Relacja z Diecezjalnej Pielgrzymki Ruchu Swiatło-Życie 7 września 2019 r.

W sobotę 7września 2019 r. w parafii Nawiedzenia NMP w Poznaniu odbyła się Diecezjalna Pielgrzymka Ruchu Światło- Życie – Powakacyjny Dzień Wspólnoty. Spotkanie rozpoczęło się zawiązaniem wspólnoty w szkole Salezjanów. Następnie prezentowały się kolejno grupy rekolekcyjne dzieci, młodzieży, rodzin i dorosłych. Ks.bp. Szymon Stułkowski przedstawił nowego moderatora diecezjalnego Domowego Kościoła ks. Artura Andrzejewskiego. Podczas Godziny Świadectwa kilka osób dzieliło się działaniem Ducha Świętego w czasie rekolekcji. Eucharystii przewodniczył  ks.bp.Szymon, który dał swiadectwo swoich związków z naszym Ruchem  od początku swojego kapłaństwa i włączenia sie do Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Pod koniec Eucharystii podziękowano ks. Robertowi Klemensowi C.Or. za 12 lat posługi moderatora diecezjalnego DK i Arlecie i Tomaszowi Bartkowiakom za 3 lata posługi pary diecezjalnej DK. Przed błogosławieństwem kilkanaście małżeństw wyraziło pragnienie włączenia sie do Domowego Kościoła. Następnie pary rejonowe pięciu rejonów Domowego Kościoła przekazały po 3 latach posługę swoim następcą. Moderator diecezjalny ks. Dariusz Piasecki wręczył świecę nowej parze diecezjalnej DK Joannie i Robertowi Słocińskim , a także  wszystkim odpowiedzialnym za diakonie diecezjalne. Na koniec modlono się nad osobami podejmującymi posługi w Ruchu.