Relacja z wyboru kandydatów na parę diecezjalną DK 22 czerwca 2016 r.

22 czerwca 2016 r. odbyło się spotkanie kręgu diecezjalnego Domowego Kościoła w auli Kurii Metropolitalnej w Poznaniu. W pierwszej części spotkania w obecności ” połówki ” pary krajowej Pawła Maciejewskiego omówiono szczegóły przygotowań do Podsumowania Rocznej Pracy Domowego Kościoła, które odbędzie się w Poznaniu w dniach 9 – 11 września br. Pary rejonowe podjęły się konkretnych zadań do wykonania w związku z tym wydarzeniem. W drugiej części spotkania w obecności moderatora diecezjalnego Ruchu Światło – Życie ks. Adama Skocińskiego,  moderator diecezjany DK ks.Robert Klemens C.Or przeprowadził wybory kandydatów na parę diecezjalną. Ustępująca para diecezjalna DK Elżbieta i Jerzy Wolscy zgłosili z uzasadnieniem cztery kandydatury:  Arletę i Tomasza Bartkowiak, Teresę i Romana Dolniak, Kingę i Mateusza Drozda, oraz Małgorzatę i Andrzeja Jakubowskich.Wszystkie te małżeństwa są członkami Stowarzyszenia ” Diakonia Ruchu Światło-Życie ” i  są lub były parami rejonowymi. W wyniku głosowania zostali wybrani w kolejności na kandydatów Ala i Tomasz, Kinga i Mateusz, Teresa i Roman. 28 czerwca br. ks. Arcybiskup  Stanisław Gądecki wskaże parę diecezjalną z pośród przedstawionych trzech  kandydatur.