Rok kapłański – Modlitewna Nowenna Miesięcy

Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie przesłał do wszystkich członków Ruchu zachętę do włączenia się w modlitewną nowennę miesięcy w intencji kapłanów.
Poniżej przekazujemy obszerny fragment tego listu.
Zachęcamy i zapraszamy do włączenia się w modlitwę.

Rok kapłański
Modlitewna Nowenna Miesięcy

W roku formacyjnym 2009/2010, który z woli Ojca Świętego Benedykta XVI został ogłoszony rokiem kapłańskim, będziemy upraszali Ducha Świętego dla wszystkich biskupów i prezbiterów, a w szczególny sposób dla moderatorów naszego Ruchu. Będziemy też modlić się o nowe, liczne, święte powołania kapłańskie i zakonne.

Pomocą w tym będzie, podobnie jak w roku ubiegłym, modlitewna nowenna miesięcy, w ramach której podejmiemy refleksję nad znaczeniem misterium sakramentu święceń i posługi kapłańskiej dla całego Kościoła. (…) Ważnym wymiarem nowenny będzie codzienna modlitwa w intencji kapłanów słowami Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi! Tej ziemi! oraz odmówienie dziesiątki różańca w intencji kapłanów i nowych powołań do kapłaństwa i życia zakonnego. Na każdy miesiąc zostało również zaproponowane słowo życia oraz lektura dla pogłębienia życia duchowego.

W każdym miesiącu zostanie nam przybliżona sylwetka świętego oraz jednego ze zmarłych moderatorów Ruchu Światło-Życie. Przykład i świadectwo życia świętych niech staną się dla nas zachętą do gorliwego życia chrześcijańskiego. Wspomnienie i przypomnienie postaci zmarłych moderatorów Ruchu, pomimo że nie są kanonizowani, pokaże, że piękne przykłady życia kapłańskiego są blisko nas, są niejako owocem naszego Ruchu.

W tym roku, w ramach modlitewnej nowenny miesięcy zachęcam wszystkich członków Ruchu Światło-Życie również do podjęcia dzieła apostolskiego: tworzenia grup modlitwy w intencji kapłanów-moderatorów oraz nowych powołań kapłańskich i zakonnych. Należy ufać, że owocem przeżytych w tym roku spotkań w ramach formacji permanentnej oraz modlitewnej nowenny miesięcy w intencji kapłanów, w tym szczególnie w intencji moderatorów Ruchu Światło-Życie, będzie odkrycie przez świeckich członków Ruchu Światło-Życie, jak bardzo kapłani potrzebują dzisiaj modlitwy i wsparcia ze strony ludzi świeckich. Tylko doświadczając duchowej odnowy, będącej owocem wielkiej modlitwy całego Kościoła, prezbiterzy będą w stanie prowadzić święte życie oraz gorliwie i ofiarnie przewodzić powierzonym sobie wspólnotom eklezjalnym, na wzór Chrystusa Sługi namaszczonego Duchem Świętym.

Trwajmy wiec w modlitwie i wołajmy: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi! Tej ziemi! Tą ziemią, dla której w tym roku upraszać będziemy rosy Bożej łaski niech staną się serca biskupów, prezbiterów i diakonów.

Ks. Adam Wodarczyk
Moderator generalny Ruchu Światło-Życie

Modlitewna nowenna miesięcy – wrzesień