Różaniec w intencji osób uzależnionych

Szczęść Boże!
Powstaje Róża Różańcowa KWC w intencji osób uzależnionych. Wystarczy, że każdy członek róży zmówi codziennie jeden dziesiątek, a ofiarujemy codziennie cały różaniec o wyzwolenie poszczególnych osób i całego narodu. Podejmijmy ufną i żarliwą modlitwę za tych, którzy nie mogą już wyzwolić się o własnych siłach.
Zapraszamy członków KWC i wszystkich chętnych do włączenia się w tę modlitwę.
Zgłoszenia prosimy kierować na adres
Diakonia Wyzwolenia