Skrutynia – jak lepiej przeżyć Wielki Post

„Czas Wielkiego Postu powinien być przeżyty jako intensywne rekolekcje” uczyńmy ten czas wyjątkowym, „czasem przygotowania do odnowy Przymierza z Bogiem w Wigilię Paschalną”.
W tym szczególnym czasie zachęcamy do przeżycia cyklu obrzędów i celebracji !

Na te Wielkopostne spotkania chcemy zaprosić przede wszystkim:
– uczestników po ONŻ 2 stopnia, którzy po raz pierwszy będą realizować ten etap formacji,
– wszystkich, którzy z różnych powodów „ominęli” tę część formacji i chcieliby ją „uzupełnić”,
– tych, którzy chcieliby ponownie przeżyć Wielkopostne treści, być może pełniej czy bardziej świadomie,
– tych, którzy chcieliby aktywnie otoczyć modlitwą Uczestników owych obrzędów i celebracji oraz osoby, które po prostu chciałyby inaczej, głębiej przeżyć czas tegorocznego Wielkiego Postu.
Skrutynia będą odbywały się w następujące soboty Wielkiego Postu:

  • 10 lutego
  • 3 marca
  • 10 marca
  • 17 marca

Wszystkie spotkania będą odbywały się w parafii św. Łukasza Ewangelisty na os. Rusa w Poznaniu. Nabożeństwa poprowadzi dla nas moderator diecezjalny ks. Dariusz Piasecki. Rozpoczęcie o godz. 15:30. Przewidywany czas zakończenia, około godziny 18.

Pierwsze spotkanie już w sobotę 10 lutego według następującego planu:

  • 15:30 – Zawiązanie Wspólnoty
  • 16:00 – Godzina Świadectw
  • 16:30 – Obrzęd Wybrania
  • 17:30 – Agapa

Zachęcamy Was do włączenia się w przeżywanie Wielkiego Postu w duchu oazowym! Dajmy przestrzeń i czas Panu, dajmy się przygotować do przeżywania Tajemnic Paschalnych, niech Pan działa:)

*skrutynia – z Obrzędów Chrześcijańskiego Wtajemniczenia Dorosłych. Są to pouczająco-pokutne ryty sprawowane w Wielkim Poście z udziałem kandydatów wybranych do Chrztu. Ich cel jest przede wszystkim duchowy: oczyszczenie umysłu i serc, umocnienie przeciw pokusom, nakierowanie i pobudzenie woli do jeszcze większego przylgnięcia do Chrystusa.