Różaniec rodziców za dzieci

Dzień Dziecka tego roku był w rejonie Strzeszyn Grecki okazją do podjęcia w Domowym Kościele dzieła modlitewnego, jakim jest różaniec rodziców za dzieci.

Bardzo dziękujemy Kamili i Piotrowi z kręgu VIII za piękną inicjatywę modlitewną, a wszystkim, którzy się w nią włączyli, za to, że w ciągu zaledwie kilku dni znalazło się 20 osób gotowych do codziennego odmawiania różańca za dzieci.

Nas samych – jako rodziców i rodziców chrzestnych – do włączenia się do różańca rodziców za dzieci przekonały dwie intencje, które towarzyszą codziennej modlitwie za nasze dzieci i nasze dzieci chrzestne: po pierwsze, że jest to modlitwa w intencji usunięcia skutków grzechów nas jako rodziców i aby nasze grzechy, przeszłe, ale również obecne, nie wpływały negatywnie na nasze dzieci, aby dzieci nasze nie były narażone na skutki naszych grzechów, po drugie, że jest to modlitwa w intencji uzdrowienia przyczyn grzechów, których skutki dotykają naszych dzieci, a które mają miejsce w rodzinie i w środowisku, w którym nasze dzieci przebywają.

Raz jeszcze wszystkim Wam, Kochani, dziękujemy za włączenie się w inicjatywę różańca rodziców za dzieci i zapraszamy kolejne 20 osób do utworzenia w rejonie następnej grupy rodziców modlących się za dzieci.

Ewa i Michał Wyszkowscy