Relacja z Dni Skupienia Wspólnoty DK par. Maryi Królowej w Poznaniu 25-27 maja 2018 r.

W dniach od 25 do 27 maja w Ośrodku  Rekolekcyjnym w Otorowie, wspólnota kręgów
Domowego Kościoła z parafii Maryi Królowej na Wildzie przeżywała Dni Skupienia.
Tematem przewodnim była komunikacja. Rozważaliśmy ją świetle słów Pisma
Świętego na trzech płaszczyznach: osobistej rozmowy z Panem Bogiem, komunikacji
małżeńskiej oraz komunikacji z dziećmi.
Naszym moderatorem był Ks. Marcin Skowron, który wygłosił konferencję
i wprowadzenie do spotkania w grupach, a sobotnią mszę św. odprawił i skierował do
nas słowo Ks. Prob. Marcin Węcławski.
W związku z tematem Dni Skupienia nie mogło zabraknąć dialogu małżeńskiego,
który przybrał charakter randki ….. .
Podczas spotkania w grupach, dzieliliśmy się refleksją na temat naszych relacji
z dziećmi przez pryzmat relacji Maryi do Jezusa, a w nocy chętne małżeństwa miały
możliwość indywidualnej adoracji Najświętszego Sakramentu.
W niedzielę kręgi, które przyjechały w pełnym składzie odbyły swoje comiesięczne
spotkanie formacyjne, ale najważniejszym punktem naszych Dni Skupienia była
niedzielna Msza św. podczas której odnowiliśmy przyrzeczenia małżeńskie.
Bardzo się cieszymy, że zaproszenie przyjęła i spędziła z nami czas nasza para
rejonowa Kasia i Maciej. Bardzo Wam dziękujemy za Waszą posługę.
Bardzo dziękujemy też Eli i Jurkowi, gospodarzom otorowskiego domu. Dzięki
Waszej życzliwości, wsparciu czuliśmy, że jest to też nasz dom, i że zawsze
jesteśmy tu mile widziani.
Świadectwem przeżytych Dni Skupienia (które załączamy) podzielili się z nami Milka
i Maksym oraz Ania i Darek małżeństwa z kręgu pilotowanego. Bardzo Wam
dziękujemy.
Jesteśmy wdzięczni Panu Bogu, że pozwolił nam przeżyć ten piękny czas, że
mogliśmy się spotkać, bliżej poznać, że mieliśmy okazję odetchnąć od zabieganej
codzienności, zatrzymać się i na nowo uświadomić sobie, że tym co daje prawdziwe
szczęście jest żywa relacja z Panem Bogiem i małżonkiem, a środkiem do jej
nawiązania i utrzymania jest właściwa komunikacja.
Kasia i Piotr Przymuszała