Sympozjum – Działalność Społeczna ks. Franciszka Blachnickiego

Sala Kolumnowa Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej – 18 kwietnia 2015 r.

Koszt uczestnictwa: 25 zł (z obiadem); 11 zł (bez obiadu)
Zapisy:

 

sejm2015