Wieczór Uwielbienia Ruchu Światło-Życie.

Zapraszamy na modlitwę uwielbienia. Spotykamy się w drugi wtorek miesiąca  w kościele Pallotynów  ul. Przybyszewskiego 30, Poznań po wieczornej mszy (czyli ok. 19:45). Msza św. o godz. 19:00.
 
Będziemy uwielbiać Pana Słowem i śpiewem. Przyjdźcie, módlmy się razem.
 
Na każdym wielbieniu, jest też krótka konferencja o duchowości.