Wielkanoc – 2021

Wykonało się.

Nie bójcie się! Powstał, nie ma Go tu.

Ku wolności wyswobodził nas Chrystus!

Wyzwoleni przez Zmartwychwstałego dawajmy świadectwo tej niepojętej miłości Boga do człowieka.

Joanna i Robert Słocińscy
para diecezjalna DK

ks. Artur Andrzejewski
moderator diecezjalny DK