Wielkopostny Dzień Wspólnoty DK rejonu Naramowice – Umultowo 15 marca

15 marca 2015 r., parafia Św. Jadwigi Królowej na Umultowie.

Program:
15:00 – zawiązanie wspólnoty
15:10 – konferencja wprowadzająca w temat ” Kochać ubogich – dzielić się sobą i posiadanymi dobrami”
15:40 – namiot spotkania  J 15, 5 -12
16:00 – Eucharystia

po mszy św prezentacje diecezjalnych diakonii wyzwolenia i życia;
następnie agapa

Niech ten czas  przeżyty w jedności i wspólnocie będzie dla nas źródłem umocnienia naszej wiary. Przyjdźcie aby rozpalić na nowo w sobie miłość bliźniego i zapał służenia braciom, szczególnie tym najbardziej potrzebującym.