Wiosenny Dzień Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych 21 marca 2015 r. – zdjęcia

Na Wiosennym Dniu Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych 21 marca 2015 r. w gmachu WT UAM w Poznaniu spotkali się odpowiedzialni za nasz Ruch: moderatorzy, pary diecezjalne, odpowiedzialni za poszczególne diakonie diecezjalne z 6 diecezji północno-zachodniej części Polski. Spotkanie rozpoczęło się namiotem spotkania i Eucharystią. Konferencję nawiązującą do tematu dnia „Życie chrześcijańskie jako odpowiedź na Boże powołanie” wygłosił moderator filii ks. Adrian Put. O swoim powołaniu mówili świadectwo małżonkowie i przedstawicielka życia konsekrowanego. Po obiedzie zostały przeprowadzone wybory pary filialnej. Podczas godziny odpowiedzialności  diakonie spotkały się w swoich grupach. Na spotkaniu podsumowującym dzielono się życiem w diakoniach i tym, co dzieje się w diecezjach. Nieszporami zakończono spotkanie. Następne spotkanie DWDD odbędzie się w Koszalinie 23 – 24 października 2015 r.