Wychowanie do życia w rodzinie

Diakonia Życia przypomina rodzicom dzieci w wieku szkolnym, że nastapiła bardzo ważna zmiana dotycząca przedmiotu „Wychowanie do zycia w rodzinie”: ukazało rozporządzenie regulujące kwestię zgody rodziców na udział dziecka w tych lekcjach. Dotąd trzeba było podpisać zgodę lub niezgodę na udział dziecka w zajęciach. Od września wszystkie dzieci będą musiały uczestniczyć w tych zajęciach bez deklaracji rodzica. Tylko rodzic, który nie wyraża zgody, powinien to wyrazić na piśmie. To jest bardzo ważne: jeżeli nie chcemy, aby nasze dziecko uczęszczało na zajęcia wychowania do życia w rodzinie – trzeba napisać, że nie wyrażamy na to zgody.

Zachęcamy również rodziców dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, aby podczas pierwszej szkolnej wywiadówki zapytali o program realizowany na lekcjach wychowania do życia w rodzinie.

Zgodnie z obowiązującą podstawą programową, celem przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie” jest promowanie trwałego i wiernego związku małżeńskiego, który gwarantuje odpowiedzialne korzystanie z daru ludzkiej seksualności oraz podjęcie odpowiedzialności za nowe życie. Przedmiot ten uczy kształtować postawę miłości wobec wszystkich członków rodziny i pokazuje prawidłowe relacje między kobietą i mężczyzną (Sfera płciowości człowieka podporządkowana jest miłości i skierowana ku płodności. Człowiek żyje dla miłości; miłość dojrzewa w duszy a nie w ciele, wymaga nieustannej pracy, rozwoju; drugi człowiek jest celem miłości a nie środkiem do celu).

Tymczasem do naszych szkół, został skierowany niejako tylnymi drzwiami „Przewodnik. Założenia i cele edukacji seksualnej”, opublikowany przez nowe stowarzyszenie „Porozumienie na rzecz upowszechniania edukacji seksualnej dzieci i młodzieży w polskiej szkole”. Z treścią tego „Przewodnika” można się zapoznać na stronie Związku Nauczycielstwa Polskiego, który jest jednym z sygnatariuszów „Porozumienia”.

„Przewodnik” adresowany jest do nauczycieli i rodziców. Nie jest zgodny z podstawą programową „Wychowania do życia w rodzinie”, bo – jak sama nazwa wskazuje – dotyczy edukacji seksualnej, a to jest zupełnie coś innego. Założenie i cele edukacji seksualnej określa m. in. w następujący sposób: Należy zapewnić młodym ludziom dostęp do edukacji, informacji i usług, które umożliwią im zrozumienie własnej seksualności, pomogą uchronić się przed niepożądana ciążą, zakażeniem chorobami przenoszonymi droga płciową, wykorzystaniem seksualnym i przemocą oraz pozwolą osiągnąć dojrzałość niezbędną do podejmowania odpowiedzialnych decyzji. Edukacja seksualna pomaga młodzieży uniknąć problemów związanych z prowadzeniem życia seksualnego; Bez względu na to, jaki jest stosunek dorosłych do seksualności młodzieży, nie sposób negować tego, że młodzi ludzie podejmują współżycie seksualne. (cytaty z Przewodnika)

Agata i Krzysztof Jankowiakowie
odpowiedzialni za Centralną Diakonię Życia Ruchu Światło-Życie