Zbieramy zapasy na rekolekcje

Jak co roku w wakacje letnie planujemy kilka turnusów rekolekcji dla dzieci i młodzieży. Trwają intensywne działania organizacyjne, troszczymy się też o stronę materialną. Chcielibyśmy zaprosić do uczestnictwa wszystkich bez wyjątku, którzy mają pragnienie czerpania z tego źródła, z którego sami obficie czerpaliśmy i czerpiemy. Wśród chętnych zdarzają się osoby, które nie są w stanie w całości pokryć kosztów uczestnictwa z uwagi na trudności życiowe, sytuację materialną, rodzinną. Od zeszłego roku funkcjonuje fundusz rekolekcyjny, który ma służyć finansowemu wsparciu takich osób.

Z zebranych pieniążków dofinansujemy uczestnictwo w rekolekcjach osobom, które nie są w stanie pokryć całej kwoty kosztów, a także osobom, których rodzice wysyłają kilkoro dzieci na rekolekcje.

Zwracamy się z gorąca prośbą do wszystkich, którzy mogą i chcą wesprzeć dzieło wakacyjnych oaz o wpłaty na konto:
STOWARZYSZENIE OAZA „WIECZERNIK”
ul. Wagi 12/3 61-244 Poznań
44 2130 0004 2001 0699 8470 0001
tytuł wpłaty: darowizna na cele statutowe (rekolekcje)

Wpłaty na ten cel można odliczyć od dochodu w rocznym rozliczeniu podatkowym.