ŻYCIE W ŚWIETLE DNI WSPÓLNOTY 2022/23  Powakacyjny Dzień Wspólnoty – Martyria

ŻYCIE W ŚWIETLE DNI WSPÓLNOTY 2022/23

Powakacyjny Dzień Wspólnoty – Martyria
Tegoroczny temat roku, „Życie w świetle” jest bardzo bogaty w swojej treści. W jakiejś mierze dotyczy całości życia chrześcijańskiego. Jezus mówi: „Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia” (J 8, 12). Życie w świetle jest naturalną konsekwencją spotkania z Jezusem. Kto spotkał Pana, kogo życie zostało rozjaśnione przez Jego światło, nie może już pozostawać w ciemności. Z drugiej strony nie ma innego sposobu na życie w świetle, jak właśnie przyjęcie Jezusa, światłości prawdziwej, która oświeca każdego człowieka (por. J 1, 9).
Życie w świetle musi realizować się we wspólnocie Kościoła. Dlatego też w czasie Dni Wspólnoty przypomnimy najważniejsze jego funkcje, doskonale znane z formacji Ruchu, choć obecnie chyba rzadziej akcentowane. Są to: martyria (funkcja prorocka), diakonia (królewska), liturgia (kapłańska) i koinonia.
Gromadząc się na Dniu Wspólnoty celebrujemy, przeżywamy i doświadczamy wspólnoty z Bogiem i ludźmi w Duchu Świętym. W konkretnym czasie, okolicznościach, miejscu odkrywamy w świetle siebie i nasze wspólne posłanie, by żyć w świetle i być światłem dla innych.

Materiały do pobrania https://www.oaza.pl/materialy-na-dni-wspolnoty-2022-2023/