Życzenia Moderatora Diecezjalnego

 Od wakacji często śpiewamy te słowa: Nie lękaj się, Jezus żyje i jest Światłem, które rozjaśnia największy mrok. Kajdany z rąk twoich zrywa byś mógł Podać dłoń tym, co w ciemności są.

 „Na  świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie.”

 Drodzy Oazowicze, święta Bożego Narodzenia niosą światu i każdemu z nas Pokój Boży. Jesteśmy przez Niego odkupieni, przeznaczeni do wolności.

 „Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi.”

 Wolni i Wyzwalający – hasło tego roku formacyjnego niech będzie dla każdego z nas zachętą, abyśmy dawali innym to co sami otrzymaliśmy: Pokój Boży i Wolność Dzieci Bożych; abyśmy mogli swoją wolnością wyzwalać naszych braci, którzy nie mogą już wyzwolić się o własnych siłach.

            Niech Maryja, Jutrzenka Wolności prowadzi nas do coraz większej miłości naszych braci.

                                                           Z darem modlitwy

ks. Dariusz Piasecki 

moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Poznańskiej