Życzenia z okazji Świąt Paschalnych

 

On jest milczącym Barankiem, Barankiem zabitym, zrodzonym z Maryi, pięknej owieczki. Wzięty ze stada i poprowadzony na zabicie, wieczorem został złożony w ofierze, a nocą Go pogrzebano. Nie łamano Mu kości na drzewie krzyża, a będąc w ziemi nie uległ rozkładowi, lecz powstał z martwych i wskrzesił człowieka wyprowadzając go z grobu otchłani”.   [bp.Meliton z Saredes]

Meliton z Sardes, w swojej paschalnej homilii, w zaledwie kilku zdaniach nakreśla całą Historię Zbawienia. Niczym artysta układający mozaikę, dobierając szczegółowo i precyzyjnie słowa, łączy Stary Testament z Nowym. Przekracza czas i przestrzeń, w taki sposób, że cały obraz koncentruje się w Chrystusie, którego zapowiadali prorocy, urodziła Najświętsza Panna i który przeprowadza człowieka Drogą Krzyżową przez ciemności śmierci do Światła-Życia.

W Święta Paschalne życzymy odkrywania swojego, niepowtarzalnego miejsca w Historii Zbawienia

Ks. Adam Skociński – moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie
Ks. Robert Klemens C.Or – moderator diecezjalny Domowego Kościoła                                                                                  Elżbieta i Jerzy Wolscy – para diecezjalna Domowego Kościoła