19 listopada 2022 r. Dzień Wspólnoty Oazy Dorosłych

Serdecznie zapraszamy, szczególnie każdego, kto chciałby dołączyć do wspólnoty Oazy Dorosłych.

Alina Boruczkowskaodpowiedzialna

ks. Andrzej Magdziasz – moderator