Po co Duch Święty…..?

„Wierzę w Ducha Świętego – po co Duch Święty w Kościele?” to temat ostatniego w tym roku formacyjnym Dnia Skupienia dla Dorosłych, który odbędzie się 8.06.br. w domu parafialnym kościoła pw. św.Michała Archanioła, przy ul.Stolarskiej w Poznaniu. Prowadzi: ks. Adam Prozorowski.

Plan dnia:

 9.00 - zawiązanie wspólnoty   9.10 - modlitwa Liturgią Godzin (modlitwa przedpołudniowa)  9.20 - konferencja 11.00 - Eucharystia 12.15 - Namiot Spotkania 12.45 - agapa 14.00 - zakończenie