Oddanie Niepokalanej ośrodka oazowego w Otorowie 21 maja 2018 r.

21 maja 2018 r. w święto Niepokalanej Maryi Matki Kościoła ks. Arcybiskup Stanisław Gądecki Metropolita Poznański udzielał sakramentu bierzmowania w par. Wszystkich Świętych w Otorowie. Przy tej okazji zgodził się spontanicznie przyjechać do Ośrodka Rekolecyjnego. Przy figurze Maryi  wraz z gospodarzami ośrodka odmówił Akt Konstytutywny Ruchu  zawierzenia NMMK dzieła Ruchu Światło-Życie i oddał ośrodek oazowy w Otorowie w Jej opiekę.

Pierwszy raz został on odmówiony 11 czerwca 1973 w święto NMMK w Centrum Ruchu Światło-Życie w Krościenku.  W roku 10-lecia oaz Ojciec  chciał zawierzyć dzieło Oazy Żywego Kościoła – Niepokalanej. Napisał akt zawierzenia, który potem nazwał Aktem konstytutywnym Ruchu. Wydarzenie to nabrało tym większej rangi, że zdołał na nie dojechać kard. Karol Wojtyła – jak mówił, udało się otworzyć małe okienko i przez nie trafić na chwilę dosłownie do Krościenka. Kto mógł wtedy przypuszczać, że ten wspaniały protektor dopiero tworzącego się Ruchu za kilka lat zostanie Papieżem i zaprosi później oazowiczow do Watykanu :-)