4 czerwca 2019 r. Adoracja i Msza św. dziękczynna za 40 lat Krucjaty Wyzwolenia Człowieka.

      Natchnieniem do powstania Krucjaty Wyzwolenia Człowieka były słowa św. Jana Pawła II, skierowane do Polaków 23 października 1978r.: „Proszę was, abyście przeciwstawili się wszystkiemu, co uwłacza ludzkiej godności i poniża obyczaje zdrowego społeczeństwa…”. Tę myśl, a w sumie dramatyczny apel do rodaków, podjął Czcigodny Sługa Boży ks.Franciszek Blachnicki, założyciel Ruchu Światło-Życie wraz z grupą doświadczonych moderatorów i animatorów tegoż Ruchu. Tak powstała Diakonia Wyzwolenia. Po kilku miesiącach jej intensywnej pracy powstał zasadniczy program Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Po niecałym roku przygotowań, 8 czerwca 1979 r. na lotnisku w Nowym Targu, w czasie Mszy św. w obecności papieża Jana Pawła II i z jego błogosławieństwem została proklamowana Krucjata Wyzwolenia Człowieka.                                                                                                                   W 40-lecie tego ważnego wydarzenia Diecezjalna Diakonia Wyzwolenia zaprasza na adorację i Mszę św. dziękczynna za 40 lat KWC we wtorek 4 czerwca o godz.18.30 do kaplicy Wydziału Teologicznego  UAM w Poznaniu ul.Wieżowa 2/4