5 października 2021 r. spotkanie autorskie z T. Terlikowskim, autorem książki „Franciszek Blachnicki Ksiądz, który zmienił Polskę”.

Spotkanie z Tomaszem Terlikowskim

Zapraszamy na spotkanie autorskie z Panem Tomaszem Terlikowskim, autorem książki „Franciszek Blachnicki Ksiądz, który zmienił Polskę”.
Autor, w swojej książce, kreśli opowieść z epickim rozmachem i razem z ks. Franciszkiem Blachnickim poszukuje sensu ludzkiej egzystencji.
Na spotkaniu będzie możliwość zakupienia wspomnianej książki i otrzymania autografu autora jak i również rozmowy z Panem Tomaszem. Spotkanie odbędzie się 5 października 2021 r. o godz. 17.30 w Katolickiej Szkole Postawowej nr. 6 w Luboniu Plac E. Bojanowskiego 7 a.