Dzień Wspólnoty Rejonu Rataje

Powakacyjny Dzień Wspólnoty Rejonu Rataje odbędzie się 15 września w parafii Maryi Bogarodzicy w Poznaniu na Żegrzu.

Temat Dnia Wspólnoty:
Słudzy wybrani i posłani na wzór Chrystusa Sługi

Program

11.00   zawiązanie wspólnoty

11.30   konferencja „Chrystus Sługa” (ks. Marcin Stefanik)

12.00   spotkanie w grupach

12.40   świadectwa

13.00   przygotowanie Eucharystii

13.30   Eucharystia, przekazanie świec wszystkim kręgom, modlitwa za animatorów

14.30   agapa