Filmik promocyjny

Przedstawiamy film promujący letnie rekolekcje młodzieżowe!