Moderator Diecezjalny Ruchu Światło-Życie proboszczem w Zakrzewie.

Kierując się dobrem dusz oraz pożytkiem Kościoła Arcybiskup Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański, dekretem z dnia 12 czerwca 2020 roku mianował ks. Dariusza Piaseckiego z dniem 1 sierpnia 2020 roku proboszczem parafii pw. NMP Królowej Korony Polskiej w Zakrzewie.
W imieniu wszystkich członków Ruchu Światło-Życie gratulujemy Księdzu Moderatorowi Diecezjalnemu  nominacji proboszczowskiej i życzymy błogosławieństwa Bożego oraz szczególnej opieki Maryi Królowej w tej nowej, odpowiedzialnej posłudze. Już dziś polecamy jej owoce Chrystusowi Słudze za wstawiennictwem czcigodnego sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego.
Chryste Sługo módl się za nami!
Ojcze Franciszku wstawiaj się za nami!

Z modlitwą
Joanna i Robert Słocińscy
para diecezjalna DK