Poznańskie Forum Duszpasterskie

20140927 pfd

{modal images/20140927_pfd.jpg|scalePhotos=false}20140927 pfd{/modal}Wzorem lat ubiegłych – w ramach Poznańskiego Forum Duszpasterskiego – w sobotę, 27 września br. w Poznaniu odbędzie się sesja poświęcona drugiemu etapowi czteroletniego Programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce na lata 2013-2017, któremu towarzyszą słowa „Przez Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa”.

Podczas wrześniowego spotkania zaproszeni prelegenci przybliżą nam założenia i treści hasła „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”, które zgłębiać będziemy od pierwszej Niedzieli Adwentu przez najbliższy rok. Doświadczeniem swojego nawrócenia podzielą się też osoby świeckie.

Sesję rozpocznie o godz. 9.30 w kościele pw. św. Rocha w Poznaniu Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem ks. kardynała Paula Josefa Cordesa. Następnie, w Sali Centrum Wykładowo-Konferencyjnego Politechniki Poznańskiej, wysłuchamy wystąpień zaproszonych gości. Szczegółowy program na plakacie. Zgłoszenie uczestnictwa w Forum przyjmuje Para Diecezjalna 602 721 084