Seminarium Odnowy Wiary

Czas ŁASKI, czas zmiany, czas powrotu do pełni życia – to Seminarium Odnowy Wiary.

Zapraszamy do uczestniczenia w tej formie pogłębionych rekolekcji w codzienności KAŻDEGO, kto pragnie ożywienia na drodze wiary i odnowienia swojej więzi z Jezusem.

Termin: 04.03.-13.05.2015r., każda środa z wyjątkiem Wielkiego Tygodnia
Miejsce:
Wydział Teologiczny UAM, ul. Wieżowa 2/4 Poznań
Czas
: godz.1830-2115
Plan:
18.30 – Eucharystia i modlitwa uwielbienia przed Najś
więtszym Sakramentem
19.45 – konferencja
20.30 – dzielenie w grupach
21.15 – zakoń
czenie

W planie Seminarium przewidziane są dodatkowo dni skupienia:
11.04.2015r. – z modlitwą o uzdrowienie wewnętrzne
25.04.2015r.
– z modlitwą o wylanie darów Ducha Świętego
na Wydziale Teologicznym, prowadzi ks. Pawe
ł Bogdanowicz Cor

patronat duchowy: ks. Adam Skociński – Moderator Ruchu Światło-Życie
gospodarz miejsca
: ks. Przemysław Tyblewski z Duszpasterstwem Akademickim WT
z b
łogosławieństwem: ks. bpa Damiana Bryla

Jeśli chcesz dowiedzieć się dokładnie czym jest Seminarium, dlaczego warto wziąć w nim udział, znaleźć szczegółowe terminy i nazwiska prowadzących poszczególne spotkania SOW, zajrzyj na stronę:

www.sow-a.com

WKRÓTCE RUSZĄ ZAPISY !!!!

Przemódl i przemyśl – Duch Święty Cię wzywa do zmiany! :-)