„Wieczernik” zaprasza małżonków do podzielenia się swoim świadectwem

Jeden z najbliższych numerów „Wieczernika” poświęcony będzie małżeństwu. Redakcja chciałaby zamieścić w nim nie tylko artykuły ukazujące rozmaite aspekty życia małżeńskiego, ale również świadectwa małżonków.

„Wieczernik” zaprasza małżonków do nadsyłania świadectw – nie tylko o tym, jak się poznali, ale także o tym, jak trwają w miłości przez lata małżeństwa.

Świadectwa prosimy nadsyłać na adres: .
Najlepiej do 10 lutego.

———————————————————

„Wieczernik”
http://www.wieczernik.oaza.pl/
http://www.facebook.com/wieczernik.pismo
os. Stare Żegrze 32/5
61-249 Poznań
tel. 61 879 77 69

zamówienia i prenumerata:
tel. 61 862 53 73