13 kwietnia 2014 r Dzień Skupienia dla Oazy Dorosłych

Życie wspólnotowe w świetle charyzmatu Chrystusa Sługi

Nad tym tematem będziemy pochylać się już 13.04.br.na kolejnym Dniu Skupienia dla Dorosłych. Odbędzie się on w domu katechetycznym przy kościele pw. św. Michała Archanioła w Poznaniu. W rozważaniach poprowadzi nas ks. Mirosław Tykfer.

Plan spotkania:

 9.30 - zawiązanie wspólnoty
 9.40 - modlitwa przedpołudniowa
 9.50 - konferencja
10.50 - echo słowa
11.30 - adoracja (w kosciele)
12.00 - Eucharystia
13.15 - agapa
14.00 - zakończenie

Zgłoszenia: Magdalena Trybus tel. 512 993 354,