Diecezjalna Szkoła Animatora

Wszystkich, którzy pragną rozpocząć przygotowania do podjęcia posługi animatora, serdecznie zapraszamy do udziału w 2-letniej Szkole Animatora Ruchu Światło-Życie. Celem Szkoły jest lepsze przygotowanie osób, które w odpowiedzi na odkryte powołanie do konkretnej Diakonii w Ruchu dla Kościoła pragną zaangażować się w posługę animatorską.

Spotkania odbywać się będą przy kościele Św. Michała Archanioła w Poznaniu (ulica Stolarska 7). Przewidziany czas trwania spotkania formacyjnego: 900-1630

TERMINY:

20 X

22-25 XI –ORAE (po ONŻ I)

15 XII

27-31 XII –ORD (po ONŻ III)

5 I -spotkanie opłatkowe

16 II

16III

20 IV

11-12 V -Dzień Wspólnoty i Szkoła Animatora z wieczorem integracyjnym

17- 20 V –COM

15 VI –DOM i warsztaty dla animatorów

Zgłaszać można się wypełniając formularz zgłoszeniowy.

Szczegółowe informacje i ramowy plan spotkań znajdą się na stronie internetowej lub zostaną podane na pierwszym spotkaniu.

www.poznan.oaza.pl