Warsztaty dla animatorów

Krzyz_animatora_100

Krzyz_animatora_100W dniach 27-29 kwietnia w Borówcu odbędą się warsztaty rekolekcyjne dla animatorów młodzieżowych Ruchu Światło-Życie. Zasadniczym celem rekolekcji jest rozwój kompetencji potrzebnych do pełnienia posługi animatorskiej w czasie rekolekcji.

Zagadnienia:

  • przygotowywanie spotkań w grupach na podstawie konspektów rekolekcyjnych
  • gospodarowanie czasem wolnym uczestników – atrakcyjne pogodne wieczory
  • warsztaty jak radzić sobie w sytuacjach problemowych
  • podział obowiązków kadry rekolekcyjnej
  • wypełnianie dokumentów z Caritasu i Kuratorium
  • posługa animatorska – odpowiedzią na wezwanie Boga
  • integracja animatorów oazy Archidiecezji poznańskiej

W czasie rekolekcji, które są elementem Szkoły Animatora będziemy mogli przez udział w praktycznych ćwiczeniach doskonalić swoje kompetencje animatorskie, dlatego zalecamy, aby w miarę możliwości osoby, które zdecydowały się na posługę w czasie letnich rekolekcji (i nie tylko one) wzięły w nich udział.

Szerszy program rekolekcji oraz więcej informacji będzie można zdobyć ze strony internetowej poznańskiej oazy a także informacja ta będzie rozsyłana drogą mailową.

Zgłoszenia na rekolekcje prosimy kierować do Karoliny Jankowiak do końca marca. Prosimy o szybkie decyzje w sprawie udziału, ponieważ liczba miejsc jest ograniczona i przy zapisach będziemy brali pod uwagę kolejność zgłoszeń. Wszyscy uczestnicy otrzymają materiały pomocnicze, które mogą okazać się pomocne w czasie rekolekcji.

Zapraszamy! :)