Adwentowy Dzień Wspólnoty rejonu Leszczyńskiego 2013 r.

W sali domu parafialnego zgromadziło się około 90 osób/łącznie z dziećmi. Przybyły małżeństwa/rodziny nie tylko z Leszna, ale też z Ponieca i Grodziska. Nie zabrakło naszego moderatora, ks.Grzegorza Robaczyka.

Zawiązanie wspólnoty rozpoczęło się od zapalenia świecy oazowej. Po modlitwie do Ducha św. nastąpiła prezentacja /na podstawie wykonanych plakatów/ Świętych Patronów parafii, z których przybyły poszczególne kręgi. W związku z przygotowywaniem się do obchodów 40-lecia DK wypadało zacząć od najstarszego kręgu /międzyparafialnego/,który dał początek powstawaniu kolejnych kręgów w naszym rejonie. Potem kolejno wybrani przedstawiciele parafii dokonywali prezentacji. Był św. Józef, św. Mikołaj, św. Kazimierz, św. M.M.Kolbe, św. Jan i grupa Świętych Patronów z Grodziska, a także Ponieca. Szkoda,że nie mogły przybyć rodziny z Wolsztyna.

Po prezentacji diakonia wychowawcza zabrała dzieci na zajęcia wychowawcze. Wróciły dopiero na Eucharystię i agapę. Następnie wysłuchaliśmy katechezy proboszcza parafii św. Jana nawiązującej do tematu dnia wspólnoty. Przedstawił nam też sylwetki świętych,których relikwie znajdują się w kościele św. Jana. Posiadają certyfikaty, których kserokopie mogliśmy oglądać. Potem była godzina świadectw. Bliżej poznaliśmy św. Monikę, patronkę katolickich matek. Był też czas na krótkie spotkanie w grupach. Niestety, nie udało się już podzielić wnioskami poszczególnych grup. Kulminacyjnym punktem spotkania była Eucharystia. Była to msza parafialna z udziałem DK. Wzięli w niej czynnie udział reprezentanci poszczególnych kręgów. Wsparciem była tutaj diakonia muzyczna, której nie zabrakło w czasie całego spotkania wspólnoty. Mszy św. przewodniczył ks. Grzegorz przy współudziale ks. Roberta Zająca, opiekuna kręgu DK przy tut.parafii. Wielkim przeżyciem dla dzieci było niesienie darów, które wykonały z diakonią wychowawczą. Eucharystię zakończył Akt osobistego oddania Niepokalanej Matce Kościoła. Spotkanie WSPÓLNOTY DK zakończyło się agapą, która przebiegała w atmosferze życzliwości i radości ze wspólnie spędzonego czasu

Chwała Panu!
Pozdrawiamy w Panu
Małgosia i Andrzej