Dzień Skupienia dla dorosłych 16 luty 2013 r.

Dnia 16 lutego miał miejsce po raz pierwszy w tym roku Dzień Skupienia dla dorosłych. O godz. 9.00 zgromadziliśmy się w domu katechetycznym przy kościele pw. św. Michała Archanioła w Poznaniu przy ul. Stolarskiej. Po krótkim wzajemnym przedstawieniu się oraz wspólnej modlitwie przedpołudniowej nastąpiła konferencja, którą wygłosił ks. Arkadiusz Szady, wikariusz z poznańskiej parafii pw. św. Stanisława Kostki. Podjęty temat konferencji odnosił się przede wszystkim do przeżywania Wielkiego Postu w Roku Wiary i nawrócenia się. Na początku został odczytany 6 rozdział Ewangelii wg św. Jana kierujący uwagę ku pokarmowi, którego spożywanie daje życie wieczne. Ten fragment Pisma Świętego oraz komentarze ks. Arkadiusza skłoniły do licznych refleksji. Między innymi dotyczą one przeżywania Eucharystii oraz oddziaływania szatana na człowieka.

Ciałem i Krwią karmimy się podczas Mszy św., te dary Miłości umacniają więź z Chrystusem. Eucharystia nadaje prawidłowy rytm naszemu życiu, wzbudza i pogłębia pragnienie kroczenia za Jezusem. Z pewnością w tej drodze niejednokrotnie będzie nam przeszkadzał szatan, stawiając mniejsze lub większe pokusy, a także dostarczając powodów nie tylko do pogorszenia relacji między człowiekiem a Bogiem, ale także między jednym a drugim bliźnim, znajomymi, przyjaciółmi czy nawet pomiędzy członkami rodziny. Świadomość takich szatańskich działań może zapobiec konfliktom i nieporozumieniom. Pozwala wzmóc naszą czujność byśmy nie utrudniali sobie nawzajem dążenia do stawania się lepszym człowiekiem, ale przy wzajemnym wsparciu odkrywali piękno Pana Boga i wiary. Zły duch prowadzi do konfliktów, a wiara do miłości. Szatan rozbija relacje, a wiara umacnia więzi międzyludzkie.

Po konferencji, pragnąc jeszcze zastanowić się nad usłyszanymi słowami oraz chcąc odpowiedzieć sobie samemu na pytania o własną wiarę i uczestnictwo w Eucharystii udaliśmy się na adorację Najświętszego Sakramentu a następnie uczestniczyliśmy we Mszy św. Na koniec naszego wspólnego spotkania miała miejsce agapa.

Renata