Relacja z dnia skupienia dla dorosłych

Pierwszy tegoroczny dzień skupienia dla oazy dorosłych, prowadzony przez ks. dra hab. Pawła Wygralaka, odbył się 24 listopada 2012 r. w domu katechetycznym parafii pw. św. Michała Archanioła w Poznaniu. Po zawiązaniu wspólnoty i wspólnie zaśpiewanej modlitwie przedpołudniowej uczestnicy wysłuchali konferencji ks. Pawła pt. Kościół naszą Matką.

Główne myśli zawarte w konferencji dotyczyły definicji Kościoła oraz różnych jego obrazów przedstawionych w Biblii, z których bezpośrednio wypływały pytania o to czy ja kocham Kościół, czy czuję się jego częścią, czy jestem odpowiedzialny za jego rozwój, czy potrafię „zarazić” innych miłością i entuzjazmem w stosunku do Kościoła. W trakcie konferencji pojawił się także wątek grzechu popełnianego przez poszczególnych członków Kościoła, który dotyka całą wspólnotę. Jedną z refleksji, która wypłynęła z konferencji był ponadto fakt, że powinniśmy kochać Kościół dlatego, iż Chrystus najpierw go umiłował. Po zakończonej konferencji był czas na podzielenie się zasłyszanymi słowami w małych grupach. W dalszej części dnia skupienia miał miejsce Namiot Spotkania, a zwieńczeniem całego spotkania była wspólnie celebrowana Eucharystia.

Należy mieć nadzieję, że rozważania o Kościele jako Matce przyczynią się do prawdziwego pogłębienia miłości do Kościoła wśród uczestników dnia skupienia.

Dorota