„Skocz w miłość” rekolekcje dla studentów

Agnieszka Kowal i Arkadziusz Macudziński

SKOCZ W MIŁOŚĆ” REKOLEKCJE DLA STUDENTÓW

W dniach 23-26 października 2011 w kościele pw. św. Stanisława Kostki w Poznaniu odbyły się tradycyjne już rekolekcje inaugurujące nowy rok akademicki, adresowane specjalnie do studentów. Ich organizatorem była działająca przy parafii Wspólnota Oazy Studenckiej, przy współpracy z Diecezjalną Diakonią Ewangelizacji. Hasło tegorocznych rekolekcji brzmiało „Skocz w miłość”. Nauki rekolekcyjne wygłosił ksiądz Tomasz Tarczyński.

Program spotkań oparty został na kerygmacie chrześcijańskim. Celem rekolekcji była zatem nie tyle katechizacja, co wzbudzenie postawy otwarcia na Dobrą Nowiną, a w efekcie – przyjęcie Jezusa jako swojego jedynego Pana i Zbawiciela.

Tematem pierwszego dnia rekolekcji była Miłość Boża. Uwaga została zwrócona przede wszystkim na fakt, iż każdy z nas jest wybranym dzieckiem Boga, kochanym bezwarunkowo i „wezwanym po imieniu”. Drugiego dnia rozważany był problem grzechu jako odwrócenia się od Boga i przyczyny niedoświadczania Bożej miłości. Człowiek nie potrafi sam podnieść się ze swojego upadku ani spłacić długu, jaki zaciąga przez swoje nieposłuszeństwo. Rozpoznanie tego, co grzeszne w naszym życiu pozwala jednak działać Bożej łasce i uzdrawiać nas. W ten sposób możemy mieć udział w Zbawieniu, które było z tematem dnia kolejnego. Zaakcentowana została rola ofiary Jezusa w tym wielkim dziele, które otwiera nam bramy do nowego życia. Ostatniego dnia mowa była o znaczeniu wiary oraz roli Ducha Świętego i Wspólnoty w pogłębianiu i rozwijaniu jej.

Spotkanie rekolekcyjne każdego dnia rozpoczynała Msza Święta z nauką. Potem prezentowana była krótka pantomima wpisująca się w tematykę konkretnego dnia a także wygłaszane były świadectwa osobistego doświadczenia obecności Boga w życiu młodych ludzi. Po nich Oaza zapraszała do domu rekolekcyjnego na spotkania w małych grupach. Zwieńczeniem każdego dnia był słodki poczęstunek w Sali DA.

Jako wspólnota wdzięczni jesteśmy Bogu za błogosławiony czas tych rekolekcji oraz za wszelkie owoce, które one przyniosą.