Ewangelizacja przez liturgię

W dniach 31.01-03.03 odbyły się w Zaborówcu rekolekcje tematyczne DK „Ewangelizacja przez liturgię”, które prowadzili ks. Maciej Krulak oraz Joanna i Robert Słocińscy.

W czasie rekolekcji jeszcze raz przypomnieliśmy sobie, że naszym zadaniem jest ewangelizacja, czyli prowadzenie innych do spotkania z żywą osobą Chrystusa Zbawiciela. Do realizacji tego zadania powinniśmy dążyć zarówno poprzez świadectwo życia, jak i poprzez głoszone słowo. Szczególną drogą wykonywania tych zadań jest jak najpełniejsze uczestnictwo w liturgii Kościoła, która wg Konstytucji o Liturgii jest „szczytem, do którego zmierza działalność Kościoła, i jednocześnie źródłem, z którego wypływa cała jego moc”

Były to pierwsze rekolekcje Domowego Kościoła, w których uczestniczyliśmy i z tego powodu przed wyjazdem zastanawialiśmy się, w jaki sposób są one zorganizowane. Dużą wartością było dla nas połączenie „teorii” z „praktyką”. Konferencje prowadzone przez księdza Macieja zachęcały do zastanawiania się, w jaki sposób możemy dawać świadectwo o Chrystusie poprzez liturgię. Wyjaśnienia dotyczące kształtu liturgii, poszczególnych znaków, których znaczenie czasami nam umyka sprawiły, że stała się ona czytelniejsza, bliższa. Dyskusje w kręgu pozwoliły podzielić się swoimi spostrzeżeniami, a także były dla nas ubogacającym świadectwem innych małżeństw, które mimo występujących czasami mniejszych lub większych trudności starają się wspólnie dążyć do świętości. Jednocześnie poprzez codzienne wspólne śpiewanie Liturgii Godzin i udział w Eucharystii mogliśmy poczuć radość wynikającą z przeżywania we wspólnocie bliskości z Panem.


Z perspektywy codzienności, do której wróciliśmy widzimy, że te rekolekcje stały się dla nas bodźcem prowadzącym do przemyśleń i zmiany naszego sposobu widzenia liturgii we wspólnocie, szczególnie tej parafialnej. Pogłębiły w nas świadomość poziomego wymiary wspólnoty, na którym w rzeczywistej łączności z naszymi braćmi spotykamy się z Bogiem.


Chcielibyśmy, aby liturgia, szczególnie Eucharystyczna stała się rzeczywistym centrum naszego życia rodzinnego i wspólnotowego. Mamy tez świadomość, że własne zaangażowanie w służbę w zgromadzeniu liturgicznym jest drogą, która może być dla innych bardzo ważnym świadectwem, a dla nas samych radością. Bardzo konkretnym i bezpośrednim owocem przeżytych w Zaborówcu rekolekcji było odkrycie bogactwa i piękna, dotąd znanej nam raczej tylko z nazwy, Liturgii Godzin. Mamy nadzieję, że pozostanie ona już stałą praktyką w naszym życiu.

 

Ania i Przemek