Jesteśmy szczęśliwi … Świadectwo z rekolekcji ewangelizacyjnych w Rościnnie

rek_ewang_Roscinno

rek_ewang_RoscinnoJesteśmy szczęśliwi, że dobry Bóg pozwolił wyrwać nam się z codziennej gonitwy i zatrzymać się nad sobą i naszym powołaniem i głęboko przeżyć rekolekcje ewangelizacyjne, ponieważ mimo, że członkami ruchu DK jesteśmy już kilkanaście lat mieliśmy pewne zaniedbania dotyczące początkowego przygotowania do pełnej przynależności do tego ruchu. Jesteśmy wdzięczni ks. Janowi Mikulskiemu, który słowo o Jezusie przekazał nam w tak prosty sposób, że z łatwością docierało do naszych serc i Jezus, który jest naszym prawdziwym Zbawicielem stał się nam bardzo bliski i bardziej odczuwamy Jego obecność w naszym życiu. Jesteśmy wdzięczni Joasi i Robertowi Słocińskim – organizatorom, którzy w perfekcyjny sposób czuwali nad każdą chwilą i organizacją przeżywanych rekolekcji oraz darzyli każdego ciepłym uśmiechem i serdecznością. Poprzez ciągłą gonitwę, pośpiech, wiele spraw które zaprzątały nasze życie i wewnętrzny spokój, czuliśmy się zagubieni, natomiast poprzez udział w tegorocznych rekolekcjach odnaleźliśmy się, naładowaliśmy swoje akumulatory, aby dalej kroczyć przez codzienność w bliskości Chrystusa i Jego przykazań. Cieszymy się, że mogliśmy też podzielić się naszymi przeżyciami i odczuciami rekolekcyjnymi w naszym kręgu i zasiać bliskość Chrystusa w małżeństwach, które są nam bliskie. Przyjazna atmosfera i otwartość wszystkich członków tych rekolekcji pokazała, że Chrystus jest w każdym z nas i niech pozostanie na zawsze. Chwała Panu za to przeżycie.

Maria i Adam Czajkowscy