Wielkopostny Dzień Wspólnoty DK rejonu Winogrady 8 marca

8 marca 2015 r. (niedziela) Temat przewodni: „Kochać ubogich – dzielić się sobą i posiadanymi dobrami”. Plan dnia: 15.15 Zawiązanie wspólnoty. 15.20 Namiot Spotkania. 15.45 Przygotowanie Eucharystii. 16.00 Eucharystia z konferencją Księdza Proboszcza Zbigniewa Kasperskiego na temat „Kochać ubogich – dzielić się sobą i posiadanymi darami” 17.00 Prezentacja  Diakonii Wyzwolenia i Życia 17.30  Agape.