Relacja z Adwentowego Dnia Wspólnoty DK rejonu Winogrady 16.12.2023 r.

W dniu 16 grudnia 2023 r. Wspólnota Domowego Kościoła Rejonu Winogrady spotkała się na Adwentowym Rejonowym Dniu Wspólnoty w Parafii Św. Karola Boromeusza w Poznaniu. Eucharystii przewodniczył i słowo skierował do nas proboszcz tutejszej parafii ks. Artur Andrzejewski. Po Mszy Świętej był czas na Namiot Spotkania. Podczas spotkań w grupach dzieliliśmy się tym, co najbardziej cenimy we wspólnocie Domowego Kościoła oraz rozważaliśmy, czy nasza wspólnota posiada wszystkie cechy jakie wskazywał…

Relacja z Powakacyjnego Dnia Wspólnoty DK rejonu Winogrady 21.10.2023 r.

W dniu 21 października 2023 r. spotkaliśmy się na Powakacyjnym Rejonowym Dniu Wspólnoty Domowego Kościoła Rejonu Winogrady w parafii Świętego Jana Bosko w Poznaniu na Winogradach, który wprowadzał nas w temat roku formacyjnego „Kościół Żywy”. Rozpoczęliśmy wspólną Eucharystią, której przewodniczył nowy moderator rejonu ks. Bolesław Kaźmierczak. W imieniu całej wspólnoty podziękowaliśmy dotychczasowej parze rejonowej Sławce i Sławkowi Szymańskim za pełnioną posługę. Przyjęliśmy także do Domowego Kościoła nowy krąg po okresie…

Relacja z Wielkopostnego Dnia Wspólnoty DK Rejonu Winogrady 18.03.2023 r.

 18 marca.2023r.w kościele pw. św. Jana Bosko na poznańskich Winogradach odbył się Wielkopostny Rejonowy Dzień Wspólnoty, w którym uczestniczyło ok. 40 rodzin Domowego Kościoła. Rozpoczęliśmy Adoracją Najświętszego Sakramentu  o godz. 14:15, aby następnie o godzinie 15:00 uczestniczyć w Eucharystii odprawionej przez ks. Waldemara Kapustę SDB moderatora rejonowego, w intencji całej naszej wspólnoty. Jako temat konferencji ks. Proboszcz przybliżył nam hasło „Kościół jako wspólnota charyzmatów, pojęcie darów Ducha św. oraz diakonia…

Relacja z Adwentowego Dnia Wspólnoty DK rejonu Winogrady10.12.2022 r.

„Nie ma nic piękniejszego nad zjednoczenie podczas Eucharystii. To ona jest źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego” – mówił podczas Adwentowego Dnia Wspólnoty na poznańskich Winogradach ks. Marcin Skowron, diecezjalny moderator Domowego Kościoła gałęzi rodzinnej Ruchu Światło – Życie. Hasło „Życie w świetle” było przewodnim tematem Adwentowego Dnia Wspólnoty, który w tym roku  odbył się w parafii p.w. św. Karola Boromeusza w Poznaniu na os. Pod Lipami. Eucharystia poprzedzona została adoracją…

Relacja z Rejonowego Powakacyjnego Dnia Wspólnoty Rejonu Winogrady 22.10.2022

W sobotę 22 października w kościele pw. Św. Jana Bosko na poznańskich Winogradach odbył się Rejonowy Dzień Wspólnoty, w którym uczestniczyły rodziny Domowego Kościoła. Rozpoczęliśmy Adoracją Najświętszego Sakramentu i Namiotem Spotkania o godz. 14:15, aby następnie o godzinie 15:00 uczestniczyć w Eucharystii odprawionej przez ks. Szymona Kaźmierczaka, wikariusza parafii pw.Św. Jana Vianneya oraz proboszcza parafii św. Jana Bosko ks. Waldemara Kapustę, w intencji całej naszej Wspólnoty. W trakcie tego dnia…

Relacja z Paschalnego Dnia Wspólnoty DK rejonu Winogrady 21 maja 2021 r.

Prawda która wyzwala „Człowiek jest wolny, gdy wyznaje w swoim życiu prawdę”. To nauczanie księdza Franciszka Blachnickiego wybrzmiało podczas homilii wygłoszonej w trakcie Paschalnego Rejonowego Dnia Wspólnoty na poznańskich Winogradach. Był to czas radosnego spotkania we wspólnocie, która umacnia i wyznacza kierunek dla rozwoju duchowego rodzin i małżeństw. Dzień wspólnoty odbył się 21 maja 2022 r. w kościele p.w. św. Jana Bosko, a rozpoczął się namiotem spotkania podczas którego w…

Relacja z Porekolekcyjnego Dnia Wspólnoty rejonu Winogrady 23.10.2021 r.

Wdzięczni za Boże dzieła Radość i dziękczynienie za przeżyty okres wakacji i całego roku formacyjnego obecne były wśród uczestników podczas Rejonowych Dni Wspólnoty na poznańskich Winogradach, które odbyły się 23 października br. w kościele pw. św. Jana Bosco w Poznaniu.   „Wiara doskonali się poprzez dobrą pamięć, ponieważ przedmiotem wiary jest nie tylko Bóg w swoim istnieniu, ale również Bóg w swoim działaniu. (…) Pamięć o działaniu Bożym powinna być…

Wspomnienie o śp. Ewie Kubisiak

Wspomnienia o Ewie Kubisiak. Wraz z mężem należała do Wspólnoty Domowego Kościoła przy parafii św. Jana Vianneya w Poznaniu. Małżeństwo z dwójką dzieci – synów, tworzyli kochającą rodzinę. Pan wezwał Ewę do bram nieba 9 marca 2021r. Wiadomość o śmierci Ewy, wstrząsnęła nami dogłębnie. Trudno żegnać na zawsze Kogoś, kto odchodząc spowodował pustkę w tak wielu sercach.   Ewa mająca w sobie wigor, niesamowity entuzjazm, ciągle uśmiechnięta i zarażająca optymizmem.…

Relacja z Wielkopostnego Rejonowego Dnia Wspólnoty rejonu Winogrady – 13.03.2021

Bogactwo dojrzewania Chrześcijanin, który żyje w jedności z innymi dzięki temu, że ma miłość, jest nazywany przez świętego Pawła nowym stworzeniem, człowiekiem według Ducha, przyobleczonym w Chrystusa. Te słowa ks. Franciszka Blachnickiego stały się mottem Wielkopostnego Rejonowego Dnia Wspólnoty, który odbył się 13 marca 2021 w kościele św. Jana Bosko na Winogradach. Adorację i mszę św. w godzinach przedpołudniowych poprzedziła konferencja online moderatora diecezjalnego DK ks. Artura Andrzejewskiego, a następnie…

Relacja z Porekolekcyjnego Dnia Wspólnoty rejonu Winogrady – 25.10.2020

Msza święta jest tym, co stanowi centrum życia chrześcijańskiego – taka myśl przewodnia towarzyszyła Rejonowemu Dniu Wspólnoty, który odbył się na poznańskich Winogradach w dniu 25 października 2020 r. To spotkanie było pięknym czasem umocnienia wiary a także podkreślenia jak niezwykłą i budującą funkcję pełni w naszym życiu wspólnota Domowego Kościoła. Tematem przewodnim było „Znaczenie Eucharystii w kształtowaniu dojrzałości chrześcijańskiej”. Rozpoczęliśmy adoracją przed Najświętszym Sakramentem, który był czasem budowania bliskości…

Relacja z rejonowych Dni Skupienia DK z Winograd w Otorowie 13-15.09.2019

W dniach 13-15 września 2019 r., od piątku do niedzieli, miały miejsce Rejonowe Dni Skupienia Domowego Kościoła z rejonu Poznań-Winogrady. Odbyły się one trzeci rok z rzędu w ośrodku rekolekcyjnym DK w Otorowie. Nowy temat roku „Wolni i wyzwalający” przedstawił podczas homilii ks. Bartek Dolata z parafii pw. św. Karola Boromeusza w Poznaniu, a konferencje pt. „Razem jako zespół” głosili Magda i Wiesław Grabowscy z Warszawy. W kolejnych wykładach: –…

Relacja z Rejonowego Dnia Wspólnoty rejonu Winogrady 16.06.2019

16 czerwca 2019 r. wspólnota DK naszego rejonu spotkała się na zakończenie roku formacyjnego w kościele pw. św. Jana Bosko. Mszę św. o godz. 15.00 odprawił moderator diecezjalny DK ks. Robert Klemens. Podczas Eucharystii, do DK został przyjęty kolejny w naszym rejonie, szesnasty krąg. Witamy serdecznie nowe małżeństwa i dziękujemy parze pilotującej za ich trud i świadectwo dawane na etapie pilotowania. Przed błogosławieństwem schola rejonowa pożegnała swojego dyrygenta i przyjaciela,…

Relacja z Wielkopostnego Dnia Wspólnoty DK rejonu Winogrady, 17.03.2019

17 marca 2019 r. ok. 40 rodzin (ponad połowa) z Domowego Kościoła rejonu Winogrady spotkało się na Wielkopostnym Rejonowym Dniu Wspólnoty, który miał miejsce w parafii pw. św. Jana Bosko. O 15.30 rozpoczęliśmy konferencją nt. ewangelizacji, wygłoszoną z humorem przez znanego i doświadczonego ewangelizatora ks. Adama Pawłowskiego, który na co dzień opiekuje się dwoma kręgami przy parafii św. Jana Vianneya na Sołaczu. O 16.15, podzieleni na 8 grup rozeszliśmy się…

Relacja z kolędowania Domowego Kościoła z Winograd w Niedzielę Świętej Rodziny 30.12.2018

W święto patronalne Domowego Kościoła, Niedzielę Świętej Rodziny, kilkadziesiąt (ok. 30-35) rodzin z naszego rejonu uczestniczyło 30 grudnia ub. r. w specjalnej mszy św. sprawowanej przez ks. Jerzego Glabasa, a następnie we wspólnym kolędowaniu. Tym razem spotkanie rejonowe odbyło się w miejscu nietypowym – w gościnnych murach parafii pw. św. Karola Boromeusza. Na terenie tej parafii mieszka 11 małżeństw z DK, a formalnie przynależy do niej jeden krąg, a drugi…

Relacja z Rejonowego Dnia Wspólnoty DK rejon Winogrady i przyjęcia nowych małżeństw do Domowego Kościoła 17.06.2018

17 czerwca 2018 r. w parafii pw. św. Jana Bosko w Poznaniu miał miejsce Rejonowy Dzień Wspólnoty Domowego Kościoła z Winograd podsumowujący roczna pracę formacyjną. Uczestniczyło w nim ok. 2/3 rodzin z rejonu. Podczas mszy św. odprawianej przez moderatora rejonowego DK ks. Proboszcza Waldemara Kapustę, salezjanina, miały miejsce dwa ważne niecodzienne obrzędy. Najpierw, przed komunią św., małżeństwa z niedawno powstałego kręgu przy parafii św. Jana Bosko odczytały deklarację przyjęcia Chrystusa…