Relacja z Porekolekcyjnego Dnia Wspólnoty rejonu Winogrady 23.10.2021 r.

Wdzięczni za Boże dzieła

Radość i dziękczynienie za przeżyty okres wakacji i całego roku formacyjnego obecne były wśród uczestników podczas Rejonowych Dni Wspólnoty na poznańskich Winogradach, które odbyły się 23 października br. w kościele pw. św. Jana Bosco w Poznaniu.

 

„Wiara doskonali się poprzez dobrą pamięć, ponieważ przedmiotem wiary jest nie tylko Bóg w swoim istnieniu, ale również Bóg w swoim działaniu. (…) Pamięć o działaniu Bożym powinna być pielęgnowana zarówno w życiu każdego wierzącego, jak i w życiu wspólnot powstających w Kościele.” Te słowa ks. Franciszka Blachnickiego towarzyszyły małżeństwom, które przed Eucharystią dzieliły się Bożą obecnością w codzienności. Podczas spotkania w grupach małżonkowie mówili o tym, jak ważna jest wdzięczność Bogu, zarówno podczas modlitwy rodzinnej, jak i osobistej a także małżeńskiej. Podkreślali, że dziękują Bogu za wszystkie zdarzenia w życiu, również te trudne i związane z cierpieniem. Na pytanie – czy pielęgnuję w sobie pamięć o dziełach Bożej Opatrzności w moim życiu? – niektórzy dzielili się świadectwem prowadzenia dzienników wdzięczności Bogu za wszystkie dary. 

Podczas Mszy św. kazanie z konferencją wygłosił ks. Szymon Kaźmierczak, opiekujący się kręgami DK w parafii pw. św. Jana Vianney’a na poznańskim Sołaczu. Wprowadził on zebranych w temat roku formacyjnego „Prawda, krzyż i wyzwolenie”. Ks. Kaźmierczak mówił o tym, jak ważne jest poznawanie prawdy, przeciwstawianie się kłamstwu i manipulacji. Dodał, że pogłębiona refleksja oraz umiłowanie mądrości są szczególnie ważne w świecie, gdzie zasypywani jesteśmy ogromem informacji. W szczególny sposób potrzebne jest przyjęcie prawdy o człowieku: stworzonym na obraz i podobieństwo Boga, odkupionym krwią Jezusa i uświęconym Duchem Świętym. Sam Jezus mówi w Ewangelii św. Jana: Ja jestem drogą, prawdą i życiem. 

W trakcie Mszy św. o piękną oprawę muzyczną zadbała schola Domowego Kościoła inspirując wszystkich do wielbienia Boga śpiewem. Po Eucharystii rodziny spotkały się na uroczystej agapie, podczas której dzielono się najważniejszymi przeżyciami wspólnoty z rejonu. 

Mariola Kuroczycka