Relacja z Porekolekcyjnego Dnia Wspólnoty rejonu Winogrady – 25.10.2020

Msza święta jest tym, co stanowi centrum życia chrześcijańskiego – taka myśl przewodnia towarzyszyła Rejonowemu Dniu Wspólnoty, który odbył się na poznańskich Winogradach w dniu 25 października 2020 r. To spotkanie było pięknym czasem umocnienia wiary a także podkreślenia jak niezwykłą i budującą funkcję pełni w naszym życiu wspólnota Domowego Kościoła.

Tematem przewodnim było „Znaczenie Eucharystii w kształtowaniu dojrzałości chrześcijańskiej”. Rozpoczęliśmy adoracją przed Najświętszym Sakramentem, który był czasem budowania bliskości z naszym Panem i powierzania mu swojego życia.
Przed Mszą św. wartościowym świadectwem, o roli codziennej Eucharystii w swoim życiu, podzielił się Henryk, nestor naszego rejonu. Podkreślił, że jest ona dla niego centralnym punktem dnia i tym co wyznacza kierunek życia. Gościnnie Mszę św. sprawowali kapłani z parafii pw. św. Karola Boromeusza: ks. Grzegorz Szafraniak i ks. Bartłomiej Dolata, który wygłosił kazanie. Nad przebiegiem całości czuwał moderator Rejonu Winogrady ks. Waldemar Kapusta.
Po raz pierwszy z posługą pary rejonowej wystąpili Sławka i Sławek Szymańscy, którzy we wrześniu zostali wybrani do pełnienia tej posługi. W imieniu Rejonu nowa para podziękowała ustępującej parze Renacie i Krzysztofowi za dotychczasowe trzy lata prowadzenia Rejonu. Piękną atmosferę uroczystości zapewniła schola Domowego Kościoła, której śpiew niewątpliwie przybliżał nas do Pana. Umocnieniem dla wszystkich obecnych było przyjęcie w szeregi wspólnoty, nowego kręgu z parafii pw. św. K. Boromeusza. Ich obecność sprawiła, że to spotkanie przepełniło nas radością.
Po Eucharystii odbyła się konferencja, którą wygłosił ks. Bartłomiej Dolata. Powołując się na publikacje założyciela ruchu ks. Blachnickiego, mówił o roli Eucharystii w życiu chrześcijanina. Natomiast nawiązując do relacji małżeńskich, podkreślił abyśmy byli dla siebie darem a nie ciężarem.
Umocnieni obecnością Jezusa a także duchem wspólnoty z nadzieją czekamy na czas, gdy w pełni będziemy mogli cieszyć się wzajemną obecnością.

Sławka i Sławek Szymańscy – para rejonowa