Relacja z Wielkopostnego Rejonowego Dnia Wspólnoty rejonu Winogrady – 13.03.2021

Bogactwo dojrzewania

Chrześcijanin, który żyje w jedności z innymi dzięki temu, że ma miłość, jest nazywany przez świętego Pawła nowym stworzeniem, człowiekiem według Ducha, przyobleczonym w Chrystusa. Te słowa ks. Franciszka Blachnickiego stały się mottem Wielkopostnego Rejonowego Dnia Wspólnoty, który odbył się 13 marca 2021 w kościele św. Jana Bosko na Winogradach.
Adorację i mszę św. w godzinach przedpołudniowych poprzedziła konferencja online moderatora diecezjalnego DK ks. Artura Andrzejewskiego, a następnie członkowie rejonu mogli spotkać się w małych grupach dzieląc się życiem.
Podczas konferencji uczestnicy mogli usłyszeć o dojrzałości duchowej a także nawracaniu się, skąd one wypływają i jakie są źródła biblijne. Ks. Andrzejewski porównał przemyślenia ks. Blachnickiego do słów św. Pawła, który wątpił w swoją misję nawracając Koryntian. „Nawracanie się jest dla osób odważnych” – podkreślał.
Po Adoracji Najświętszego Sakramentu świadectwem realizacji katechumenatu rodzinnego podzielili się Renata i Krzysztof G. dzieląc się spostrzeżeniami w jaki sposób przekazywać wiarę swoim dzieciom i jak być świadkiem tej wiary. O piękną oprawę muzyczną podczas Mszy św. zadbała schola Domowego Kościoła. Po Eucharystii, której przewodniczył moderator rejonowy ks. Waldemar Kapusta, konferencję do rodziców wygłosił salezjanin ks. Bartosz Kulczyk, który nawiązując do dojrzałości chrześcijańskiej i katechumenatu podkreślał jak ogromny wpływ na przekazywanie wiary mają relację w rodzinie. Bogactwem była nauka o roli przebaczenia a także wzmacniania samooceny nastolatków przez komunikaty, które są zakorzenione w miłości rodzica a także wypływającej z niej mądrości.
Ten piękny czas, choć przeżywany inaczej niż zwykle, był okazją do napełnienia się radością a także umocnieniem wiary, która wypływa z mocy wspólnoty, jaką jest Domowy Kościół.

Sławka i Sławek Szymańscy – para rejonowa