Wielkopostny Dzień Wspólnoty DK rejonu Winogrady 8 marca

8 marca 2015 r. (niedziela)

Temat przewodni: „Kochać ubogich – dzielić się sobą i posiadanymi dobrami”.

Plan dnia:

  • 15.15 Zawiązanie wspólnoty.
  • 15.20 Namiot Spotkania.
  • 15.45 Przygotowanie Eucharystii.
  • 16.00 Eucharystia z konferencją Księdza Proboszcza Zbigniewa Kasperskiego na temat „Kochać ubogich – dzielić się sobą i posiadanymi darami”
  • 17.00 Prezentacja  Diakonii Wyzwolenia i Życia
  • 17.30  Agape.